> >

Який порядок прийому землевпорядної документації до Головного управління містобудування та архітектури?

Підпишіться на RSS

Порядок прийняття землевпорядної документації передбачає:

- прийняття землевпорядної документації до Головного управління здійснюватиметься тільки від уповноважених представників землевпорядних організацій;

- прийняття та видача землевпорядної документації здійснюватиметься за актом приймання-передачі на кожну справу окремо;

- землевпорядна документація подається в оригіналах або завірених (печаткою землевпорядної організації) копіях. В разі надання копій документів, графічні матеріали надаються в кольорових копіях;

- повноваження особи представника підтверджуються дорученням землевпорядних організацій, які виконані на бланку з зазначенням: ПІБ, серія та номер паспорту представника, обсягу наданих повноважень, терміну дії доручення.