> >

Державі пропонують викуповувати заставну нерухомість громадян

Депутат Верховної Ради Іван Фурсін (депутатська група “Суверенна європейська Україна”) пропонує парламенту ввести механізм викупу державою заставної нерухомості за валютним іпотечними кредитами на прохання позичальника.

Про це йдеться в законопроекті №4091а, зареєстрованому в Раді 17 червня, повідомляє Мир квартир.

Проект передбачає, що викуп має здійснювати спеціальна державна установа, подробиці даної організації в проекті не уточнюються. Установа зобов’язана викупити предмет іпотеки за згодою іпотекодержателя, якщо такий предмет іпотеки підпадає під дію статті 1 закону України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті”.

Мова йде про нерухоме житлове майно, що вважається предметом застави або предметом іпотеки, якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті.

Спеціальна державна установа в строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання відповідної заяви, приймає рішення про визначення розміру компенсаційної виплати іпотекодержателю.

Права за іпотечним договором спеціальна державна установа набуває після повної компенсаційної виплати іпотекодержателю. Компенсаційна виплата іпотекодержателю обчислюється як ринкова вартість предмета іпотеки за вирахуванням платежів, здійснених іпотекодавцем в користь банку під час дії договору іпотеки.

Для визначення ринкової вартості житлового приміщення спеціальна державна установа замовляє оцінку вартості предмета іпотеки.
З моменту реєстрації переходу права власності до державної установи предмет іпотеки вважається соціальним житлом, першочерговим правом на проживання в якому має іпотекодавець.

За колишнім іпотекодавцем залишається пріоритетне право викупу житлового приміщення (зворотний викуп) за ціною не нижче тієї компенсаційної виплати, яка була сплачена спеціально уповноваженим органом державної влади на користь іпотекодержателя.

20 червня

джерело: finance.ua 

Если Вы получили исчерпывающий ответ или он Вам просто понравился, отметьте его плюсом или нажмите кнопку Like.